Hetalia World Stars

Để giải quyết những vấn đề chung của toàn thế giới, “Hội nghị thế giới” với sự tham gia của rất nhiều đất nước đã được tổ chức. Trong bối cảnh đó, Ý lại đến muộn như thường lệ… Và thế là câu chuyện hài của chúng ta lại được tiếp tục với những thành viên quen thuộc.

Đang tải...